Regional biblioteksverksamhet

Den regionala biblioteksverksamhetens uppgift är att arbeta för en utveckling av den samlade biblioteksverksamheten i regionen. Verksamheten fungerar som en stödjande och rådgivande funktion för bibliotekspersonalen i regionen och är sammanhållande i arbetsmöten och fortbildningsinsatser. Barn och unga är prioriterade i uppdraget.
http://kompetensplattformen.se/bibliotek/Fortsätt läsa Regional biblioteksverksamhet